Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów


Pozew o podwyższenie alimentów składa zawsze rodzic w imieniu małoletniego dziecka. Pozew można napisać odręcznie lub na komputerze, zawsze w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz przesyła się pozwanemu, dlatego też musi on zawierać dokładny adres zamieszkania pozwanego.

W dokumencie tym należy opisać powody roszczenia, dołączyć załączniki uzasadniające taką tezę. Mogą to być rachunki za dodatkowe zajęcia lub za leczenie (wizyty u specjalistów i leki). Dołączyć trzeba dokumentację leczenia chorego dziecka. Pozew z załączonymi dokumentami można złożyć do sądu rejonowego, który jest właściwy dla naszego miejsca zamieszkania lub adresu miejsca zamieszkania pozwanego.

W pozwie należy ująć datę, nazwę sądu, dane powoda i pozwanego, roszczenia oraz uzasadnienie. Uzasadnienie piszemy zwięźle i rzeczowo. Wyliczamy miesięczne wydatki na dziecko, czyli koszty wyżywienia, zakupu odzieży, podręczników, przyborów szkolnych, wypoczynku dziecka podczas ferii i wakacji. Na końcu tego dokumentu wymienia się załączniki, czyli odpis pozwu oraz rachunki, dokumentację leczenia, itp.

Wniosek można zakończyć następującym wnioskiem: Mając powyższe na uwadze uznać należy, że nastąpiła zmiana stosunków majątkowych, dochodowych i gospodarczych stron od czasu poprzedniego wyroku w sprawie alimentów, uzasadniająca żądanie podwyższenia od pozwanego alimentów na rzecz powoda. Wniosek podpisuje powód lub w jego imieniu adwokat.Baza wiedzy:

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód - Co przygotować przed rozwodem ?

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy - Pozew rozwodowy a sprawa rozwodowa

Jak napisać pozew o rozwód

Jak napisać pozew o rozwód ? - jak ma wyglądać pozew o rozwód ?

Koszty pozwu rozwodowego

Koszty pozwu rozwodowego - Jakie koszty pozwu rozwodowego ?

Uzasadnienie pozwu rozwodowego

Uzasadnienie pozwu o rozwodowego - Uzasadnienie pozwu o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód - Jak wygląda odpowiedź na pozew o rozwód ?

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie - Jak napisać pozew bez orzekania o winie ?

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie - Z orzeczeniem o winie

Pozew o rozwód za porozumieniem stron

Pozew o rozwód za porozumieniem stron - Pozew rozwodowy za porozumieniem stron

Pozew o alimenty na dziecko

Pozew o alimenty na dziecko - Jak wygląda pozew o alimenty

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów - Jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów

Odpowiedź na pozew o alimenty

Odpowiedź na pozew o alimenty - Jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty
Oceń nasz serwis:

Pozew o rozwód
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 32
  • Wróżby na rozwód blog.otylia.pl Może karty tarota Ci podpowiedzą