Pozew o alimenty na dziecko


W pozwie o alimenty trzeba określić sąd, do którego zwracamy się w sprawie zasądzenia alimentów. Jest to sąd rejonowy, Wydział rodzinny. Musi on być właściwy dla miejsca zamieszkania powoda lub pozwanego. W piśmie trzeba wskazać powoda oraz pozwanego. Powód ubiega się o alimenty. Pismo powinno mieć tytuł „pozew o alimenty”. Powód nie ponosi kosztów sądowych.

Pozew o alimenty przykłady

Dziecko, które nie może utrzymać się samodzielnie, ma prawo dochodzenia alimentów od rodziców. Nie musi w żaden sposób udowadniać, że jego sytuacja jest trudna. Jeżeli dziecko posiada własny majątek, który umożliwi mu utrzymanie, to wówczas nie ma prawa do otrzymania alimentów. Dorosłe, kształcące się dziecko, może pozwać rodziców o alimenty. Alimenty są niezbędne, żeby zapewnić dziecku pożywienie, ubranie, mieszkanie, leki, dbałość o jego rozwój fizyczny, wykształcenie (alimenty płacone do ukończenia studiów przez dorosłe już dziecko lub innego trybu kształcenia, np. szkoła policealna lub pomaturalna) oraz dostęp do kultury i wypoczynku.Baza wiedzy:

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód - Co przygotować przed rozwodem ?

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy - Pozew rozwodowy a sprawa rozwodowa

Jak napisać pozew o rozwód

Jak napisać pozew o rozwód ? - jak ma wyglądać pozew o rozwód ?

Koszty pozwu rozwodowego

Koszty pozwu rozwodowego - Jakie koszty pozwu rozwodowego ?

Uzasadnienie pozwu rozwodowego

Uzasadnienie pozwu o rozwodowego - Uzasadnienie pozwu o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód - Jak wygląda odpowiedź na pozew o rozwód ?

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie - Jak napisać pozew bez orzekania o winie ?

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie - Z orzeczeniem o winie

Pozew o rozwód za porozumieniem stron

Pozew o rozwód za porozumieniem stron - Pozew rozwodowy za porozumieniem stron

Pozew o alimenty na dziecko

Pozew o alimenty na dziecko - Jak wygląda pozew o alimenty

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów - Jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów

Odpowiedź na pozew o alimenty

Odpowiedź na pozew o alimenty - Jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty
Oceń nasz serwis:

Pozew o rozwód
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 32
  • Wróżby na rozwód blog.otylia.pl Może karty tarota Ci podpowiedzą