Odpowiedź na pozew o rozwód


Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym. Pozwany powinien przedstawić w nim swoje stanowisko w sprawie oraz odpowiedzieć na postawione zarzuty. Może także zaprezentować dowody uzasadniające prawdziwość jego stwierdzeń. Odpowiedź powinna składać się z nazwy sądu, opisu sytuacji oraz dowodów na poparcie słów pozwanego, stosownych załączników.

Ponadto zawiera się w niej np. oddalenie powództwa w całości, wniosek o rozwiązanie małżeństwa oraz opisać okoliczności uzasadniające żądanie pozwanego. Pozwany wnioskuje o przeprowadzenie rozprawy, wniosek o wezwanie świadków (jeśli rozwód przeprowadzany jest z orzekaniem winy jednej ze stron). Odpowiedź powinna być zwięzła, zawierać odpowiedź na wnioski powoda oraz nieodzowne dowody lub powołanie się na zeznania świadków.

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Jeśli pozwany uznaje powództwo za bezzasadne, to wówczas wnioskuje o jego całkowite oddalenie. Jeśli pozwany uznaje powództwo za uzasadnione częściowo, to wówczas wnioskuje o oddalenie jego części. Trzeba tylko określić, która część jest uzasadniona, a która powinna być oddalona.Baza wiedzy:

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód - Co przygotować przed rozwodem ?

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy - Pozew rozwodowy a sprawa rozwodowa

Jak napisać pozew o rozwód

Jak napisać pozew o rozwód ? - jak ma wyglądać pozew o rozwód ?

Koszty pozwu rozwodowego

Koszty pozwu rozwodowego - Jakie koszty pozwu rozwodowego ?

Uzasadnienie pozwu rozwodowego

Uzasadnienie pozwu o rozwodowego - Uzasadnienie pozwu o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód - Jak wygląda odpowiedź na pozew o rozwód ?

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie - Jak napisać pozew bez orzekania o winie ?

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie - Z orzeczeniem o winie

Pozew o rozwód za porozumieniem stron

Pozew o rozwód za porozumieniem stron - Pozew rozwodowy za porozumieniem stron

Pozew o alimenty na dziecko

Pozew o alimenty na dziecko - Jak wygląda pozew o alimenty

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów - Jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów

Odpowiedź na pozew o alimenty

Odpowiedź na pozew o alimenty - Jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty
Oceń nasz serwis:

Pozew o rozwód
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 32
  • Wróżby na rozwód blog.otylia.pl Może karty tarota Ci podpowiedzą