Pozew o rozwód - koszty


Wysokość opłaty sądowej przy pozwie rozwodowym opisuje ustawa o kosztach sądowych ponoszonych w sprawach cywilnych. Opłata ta wynosi 600 złotych. Powinna zostać ona wpłacona przy wnoszeniu sprawy. Do pozwu należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty.

Można wpłacić wyżej wymienioną sumę na poczcie, w banku lub bezpośrednio w sądowej kasie. Można ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych, jednak jest to niełatwe, ponieważ należy udowodnić, że strona nie może ich ponieść, czyli że poniesienie takiego kosztu spowoduje np. brak zapewnienie środków na utrzymanie rodziny. Aby uzyskać zwolnienie z płacenia kosztów, to należy dostarczyć oświadczenie o sytuacji finansowej rodziny, dochodach oraz źródłach utrzymania. Można także zabiegać o częściowe zwolnienie z kosztów, ale takie podanie także trzeba starannie uzasadnić.

Jeżeli rozwód jest orzekany z winy jednej ze stron, to strona przegrywająca zwraca koszty stronie pozywającej na jej wniosek. Są to koszty sądowe, koszty opinii biegłych oraz koszty zastępstwa procesowego, jeśli korzystano z usług adwokata.Baza wiedzy:

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód - Co przygotować przed rozwodem ?

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy - Pozew rozwodowy a sprawa rozwodowa

Jak napisać pozew o rozwód

Jak napisać pozew o rozwód ? - jak ma wyglądać pozew o rozwód ?

Koszty pozwu rozwodowego

Koszty pozwu rozwodowego - Jakie koszty pozwu rozwodowego ?

Uzasadnienie pozwu rozwodowego

Uzasadnienie pozwu o rozwodowego - Uzasadnienie pozwu o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód - Jak wygląda odpowiedź na pozew o rozwód ?

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie - Jak napisać pozew bez orzekania o winie ?

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie - Z orzeczeniem o winie

Pozew o rozwód za porozumieniem stron

Pozew o rozwód za porozumieniem stron - Pozew rozwodowy za porozumieniem stron

Pozew o alimenty na dziecko

Pozew o alimenty na dziecko - Jak wygląda pozew o alimenty

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów - Jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów

Odpowiedź na pozew o alimenty

Odpowiedź na pozew o alimenty - Jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty
Oceń nasz serwis:

Pozew o rozwód
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 32
  • Wróżby na rozwód blog.otylia.pl Może karty tarota Ci podpowiedzą