POZEW O ROZWÓD


Pozew o rozwód to poważna sprawa. Gdy w małżeństwie pojawia się kryzys, dla każdej ze stron nadchodzi bardzo trudny czas. Warto wówczas dużo rozmawiać ze sobą, nie uciekać od problemów, same przecież się nie rozwiążą. Być może po wielu dyskusjach i poważnej wymianie zdań, w końcu dojdziemy do porozumienia. Z doświadczenia jednak wiemy, że życie potrafi płatać przeróżne figle i czasami trudno pójść na kompromis. Kłótnie, spory i niedomówienia, doprowadzają zwaśnionych ludzi do podjęcia radykalnej decyzji.

Pamiętajmy, że rozwód to ostateczność. Tylko w najbardziej skrajnych okolicznościach powinniśmy sporządzić pozew rozwodowy.

Sąd podejmuje ostateczną decyzję

pozwy rozwodowe
To sąd podejmuje ostateczną decyzję. Zupełnie obcy nam człowiek oświadcza, że nasze małżeństwo zostało rozwiązane. Aby taka sytuacja nastąpiła, jedna ze stron musi wnieść do sądu pozew rozwodowy. Co powinno znaleźć się w tego rodzaju dokumencie? Po pierwsze, pozew o rozwód musi zawierać informacje na temat sądu, do którego pozew wnosimy. Jedna ze stron musi określić sąd, do którego składany będzie pozew rozwodowy. Po drugie, w piśmie tym winniśmy podać dane personalne dotyczące stron, tj. imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania i zawody jakie wykonują obie strony. Pozew o rozwód musi być logicznie i zwięźle uzasadniony. Rozwodzić się będziemy na sali sądowej, nie zaś w piśmie jakie należy wystosować do tego organu państwowego. Co trzeba zawrzeć w dokumencie? Przede wszystkim okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego, czy z danego małżeństwa pochodzą dzieci, jeśli tak, winniśmy podać ich wiek, płeć i aktualną sytuację życiową.

Pozew o rozwód to pismo, w którym powód wnosi o rozwiązanie jego małżeństwa, poprzez orzeczenie o rozwód. Pamiętajmy, że każda sprawa jest indywidualnym, odrębnym procesem.

Z czyjej winy jest rozwód ?

Rozwód, można orzec z winy obojga małżonków bądź z winy tylko jednej ze stron. Bywają również takie sprawy, w których nie ma orzekania o winie. Gdy sąd stwierdzi, że małżeństwo chcące w tym momencie się rozwieźć, ma szansę na uratowanie ich związku małżeńskiego, może wysłać sprawę do mediacji. Zdarza się, że ludzie rezygnują z zamierzonych planów i nie biorą rozwodu.

Pozew o rozwód wzór


Zapraszamy Państwa do pobrania wzoru pozwu rozwodowego w formacie PDF. Taki wzór należy wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać.

pozew o rozwód - wzór

Baza wiedzy:

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód - Co przygotować przed rozwodem ?

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy - Pozew rozwodowy a sprawa rozwodowa

Jak napisać pozew o rozwód

Jak napisać pozew o rozwód ? - jak ma wyglądać pozew o rozwód ?

Koszty pozwu rozwodowego

Koszty pozwu rozwodowego - Jakie koszty pozwu rozwodowego ?

Uzasadnienie pozwu rozwodowego

Uzasadnienie pozwu o rozwodowego - Uzasadnienie pozwu o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód - Jak wygląda odpowiedź na pozew o rozwód ?

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie - Jak napisać pozew bez orzekania o winie ?

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie - Z orzeczeniem o winie

Pozew o rozwód za porozumieniem stron

Pozew o rozwód za porozumieniem stron - Pozew rozwodowy za porozumieniem stron

Pozew o alimenty na dziecko

Pozew o alimenty na dziecko - Jak wygląda pozew o alimenty

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów - Jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów

Odpowiedź na pozew o alimenty

Odpowiedź na pozew o alimenty - Jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty
Oceń nasz serwis:

Pozew o rozwód
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 32
  • Wróżby na rozwód blog.otylia.pl Może karty tarota Ci podpowiedzą